Biblioteca Astra din Sibiu

Strada George Barițiu, Sibiu

Biblioteca ASTRA este prima bibliotecă publică a românilor din Transilvania (1869). Cea mai veche carte aflată în fondul bibliotecii este „Sexti libri Decretalium…, MDXI” (1511) de Papa Bonifacius VIII. Cea mai veche carte românească aflată în fondul bibliotecii este „Sbornicul slavonesc”, tipărită de Coresi, la Sas-Sebeș, în anul 1580. Fondul total al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, după cele mai recente statistici, se cifrează la 847.455 de documente (la sfârșitul anului 2014) și cuprinde: cărți, periodice, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, casete audio, casete video, discuri, diafilme, diapozitive, benzi de magnetofon, manuscrise, cărți manuscrise, documente de corespondență, documente iconografice, cărți românești vechi, cărți străine vechi, cărți rare, documente cartografice, ex-libris-uri, medalii și altele.
Fondul de carte cuprinde documente în limbile germană, franceză, engleză, rusă, maghiară, spaniolă, greacă, chineză, japoneză, italiană, ebraică, esperanto și este permanent îmbogățit prin achiziții sau donații, substanțial mai bogate după 1990.