Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 41 Galați, jud. Galați

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați este clasat în top 10 licee din România și se află într-o clădire-monument istoric.

„Legea Instrucțiunii Publice”, elaborată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, a stimulat dezvoltarea școlii naționale. Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor a comunicat primarului orașului Galați, în 26 august 1867, că s-a prevăzut în buget înființarea unui gimnaziu cu o singură clasă. Acea adresă constituie actul de naștere al primului Gimnaziu teoretic din Galați, viitorul Liceu „Vasile Alecsandri” Galați.

În calitatea sa de director, deputat și efor al învățământului din județul Covurlui, Ioan Tohăneanu a condus construcția unui internat pentru elevii din mediul rural (1923-1926), apoi a continuat extinderea spațiului de școlarizare prin construirea unei noi aripi a clădirii liceului, a sălii de spectacole / amfiteatrul și a bazei sportive.
În perioada 1941-1944, liceul a fost transformat în spital militar. Între 1944 și 1948 liceului i se anulează titulatura și devine liceu teoretic de 11 clase, apoi, până în 1961 a funcționat după modelul sovietic și s-a numit „Școala medie teoretică mixtă” de 10 și 11 clase. Începând din 1964, școala și-a recăpătat tradiționalul nume: Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” Galați.

Abia după revoluția din Decembrie 1989, prin marile transformări, restructurări și mutații, acest liceu a intrat în circuitul școlilor afiliate la UNESCO; aici s-au desfășurat lucrările Simpozionului Național „Vasile Alecsandri”. În 22 martie 1992, s-a constituit Fundația Liceului „Vasile Alecsandri” Galați.

În anul 2000 unitatea de învățământ își schimba denumirea în Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați. În 2017, Ministerul Educației Naționale acordă colegiului Placheta și Diploma aniversară „Spiru Haret” pentru activitatea educativă desfășurată și performanțele înregistrate în peste 150 ani de existență. Tot în acel an, Președintele României a conferit colegiului Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Ofițer.