Conacul Cantacuzino-Pașcanu

Popești, județul Iași

Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Popești, județul Iași, este un conac boieresc construit în secolul al XIX-lea, pe locul unui conac mai vechi, de către familia boierilor Mavrocordat, în satul Popești din comuna omonimă. Prima atestare documentară a satului Popești este într-un uric din 12 august 1426 al domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432). El a făcut parte din Ținutul Cârligăturii. Moșia Popești a aparținut o lungă perioadă familiei Mavrocordat. În jurul anului 1776, boierii din familia Mavrocordat au construit Biserica „Sf. Varvara” din Popești, ca biserică de conac boieresc. La 24 martie 1883, principele Alexandru Gh. Mavrocordat (1844-1907) s-a căsătorit cu Lucia Cantacuzino-Pașcanu (1862-1930). După căsătorie, Alexandru Mavrocordat a dărâmat vechiul conac și a ridicat cu meșteri italieni un palat cu 36 camere, în stil neoclasic. Cei doi soți au avut împreună trei copii, care s-au născut în conacul de la Popești: Olga (1884-1971), Maria (1885-1976) și George (1887-1907). După moartea principelui, moșiile familiei au fost administrate de văduva sa, Lucia Cantacuzino-Pașcanu; după moartea ei, în 1930, moșia Popești a trecut la fiica sa, Olga. Aceasta se căsătorise în 1908 cu prințul Mihail Sturdza, nepotul fostului domnitor ai Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849). După instaurarea regimului comunist, castelul a fost trecut abuziv în proprietatea statului.
Principesa a fost obligată să se mute la București, unde a fost arestată în anul 1953, executând nouă luni de detenție. În anul 1957 a plecat din România și a lăsat ca moștenire domeniile de la Popești nepotului său, Dimitrie Sturdza (n. 1938), care locuia în Elveția. În castelul din Popești a funcționat un sanatoriu TBC și o anexă a Spitalului „Sfânta Maria”. În anul 1998, prințul Dimitrie Sturdza a formulat către Judecătoria Iași o cerere de retrocedare a castelului din Popești și a celor 50 ha de pământ lăsate moștenire de bunica sa. Cererea a fost admisă, iar din 1999 s-au efectuat lucrări de consolidare și restaurare, coordonate de arhitectul Nicolae Munteanu. Ansamblul Conacului Cantacuzino - Pașcanu din Popești a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Iași în anul 2015, fiind format din două obiective: Conacul Cantacuzino - Pașcanu, datând din secolul al XVIII-lea, și Biserica „Sf. Ilie” (fostă „Sf. Varvara”) din Popești, datând din 1776.