Conacul Pană Filipescu

Filipeștii de Târg, nr. 868, județul Prahova

Conacul Pană Filipescu a fost construit în secolul al XVII-lea, în jurul anului 1650, în satul Filipeștii de Târg, județul Prahova, de marele logofăt Pană Filipescu, soțul Mariei Cantacuzino (fiica mare a postelnicului Constantin Cantacuzino). Moșia a aparținut Filipeștilor până după Primul Război Mondial, când a fost vândută Cantacuzinilor. Construit în stil tradiţional, adăpostea vestita bibliotecă a lui Constantin Cantacuzino Stolnicul (fiul postelnicului), erudit, poliglot și cărturar, cel care a renunţat la domnia Valahiei în favoarea nepotului său, Constantin Brâncoveanu. Clădirea a fost restaurată între anii 1968-1971 de arhitectul Mișu Rădulescu, însă de atunci conacul ajunsese o ruină. A fost restaurat cu fonduri europene și apartine Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, înscris în lista monumentelor istorice din județul Prahova ca parte a ansamblului Curtea boierească a lui Pană Filipescu și este singurul monument de arhitectură din județul Prahova care face trecerea către stilul brâncovenesc. Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg recrează viața cotidiană medievală în secolele XVII-VIII și urmărește evoluția celor două familii, Cantacuzino și Filipescu, de-a lungul timpului.
Expoziţia permanentă organizată în spaţiile Conacului cuprinde: documente care prezintă în paralel evoluţia celor două familii, portretul în mărime naturală al stolnicului Mihai Cantacuzino, realizat de Theodor Aman, machete ale principalelor ctitorii cantacuzine din judeţul Prahova, carte veche bisericească, icoane, copia fidelă a unei tiparniţe de secol XVIII, podoabe de epocă ș.a. O sală specială a fost dedicată celui mai bogat român de la începutul secolului XX, Gheorghe Grigore Cantacuzino – Nababul, al cărui portret în mărime naturală se află expus pe peretele sud-estic al încăperii. În beciul conacului pot fi vizitate expoziţii de arheologie – bunuri culturale mobile, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare, aferente primei faze de construire a conacului; momente din activitatea agricolă a zonei, ilustrate prin obiecte tradiţionale pentru lucratul pământului; o expoziţie lapidarium care cuprinde cruci si pietre funerare, capiteluri şi ancadramente bogat decorate, sculptate în piatră.