Conacul Petre P. Carp

Țibănești, Județul Iași

Conacul din Țibănești a fost construit la începutul secolului al XIX-lea de familia boierilor Carp în satul Țibănești din județul Iași. Ansamblul conacului Petre P. Carp se află pe „Lista monumentelor istorice din județul Iași 2004”, fiind compus din clădirea conacului, diverse clădiri anexe, biserică, mausoleu și un parc dendrologic. Istoria domeniului familiei Carp a început în anul 1646, dar conacul actual de la Țibănești a fost ridicat în jurul anului 1820 de către Ion Carp, având la început doar parter și un etaj. În jurul anului 1830, paharnicul Petrache Carp, fiul lui Ion Carp, amenajează parcul dendrologic. Petre P. Carp, născut la Iași în 1837, este fiul lui Petrache și al Smarandei, fiică a boierului Iorgu Radu. După moartea tatălui său, în anul 1874, Petre P. Carp a moștenit moșia de la Țibănești; în 1905, Petre Carp reclădește conacul, adăugând un al doilea etaj peste cele două niveluri existente. Prim-ministru și ministru în mai multe guverne, Petre P. Carp a ocupat funcții însemnate într-un număr de mai multe guverne începând din anul 1870, cu intermitență, până în anul 1912. După moartea omului de stat, soția și fiul său, Nicolae Carp, au continuat să întrețină și să administreze moșia, iar Nicolae a locuit la Țibănești până la naționalizare.
În 2001 se începe procedura de retrocedare de către moștenitorii Elisabetei Sturdza, fiica lui Petre P. Carp. De abia în 2005 li se retrocedează o parte din teren și conacul, fără parcul dendrologic care face parte din domeniul public. În iunie 2009, Ordinul Arhitecților din România, împreună cu mai multe organizații neguvernamentale din Franța și România, Școala „Petre P. Carp” din Țibănești, Consiliul local și Primăria Țibănești, a organizat la conacul din localitate atelierul „Batem fierul la Conac”, unde să se învețe tehnicile tradiționale și moderne ale fierului forjat ornamental pentru restaurarea monumentelor istorice.