Palatul Episcopal Greco-Catolic

Piața Unirii, Nr. 3, Oradea

Actuala clădire, ridicată pe locul fostului edificiu destinat acestui scop, este construită între anii 1903-1905, după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy, fiind inaugurată de către episcopul Demetriu Radu la data de 11 iunie 1905. Construită în stil eclectic, arhitectura clădirii reflectă tendințele arhitectonice ale timpului din Imperiul multi-național și pluri-confesional Austro-Ungar. Această clădire a însoțit istoria noastră recentă, marcată de războaie, persecuții, frământări, confiscări, retrocedări și dorință de dreptate și libertate.” (Preasfinția Sa, Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea) „Episcopia Română Unită de Oradea Mare, pe timpul episcopilor Ignatie Dărăbant și Samoilă Vulcan, a îndeplinit misiune de Academie știențifică românească, patronând întreaga operă culturală românească, fără osebire de confesiune. Nu numai P. Maior, Gh. Șincai, S. Clain, au găsit adăpost în curtea acestor doi mari arhierei, ci și scriitori ortodoxi ca Moise Nicoară, Dimitrie Țichindeal, Dr Ioan Molnar (Piuarul) și Dr P. Vasici.” (Radu Iacob) În 1791 aici s-a redactat primul Supplex. Tot aici, în 1803, Gheorghe Șincai își scrie „Elegia”, fiind găzduit de episcopul Samuil Vulcan (1758-1839), episcop care a pus bazele unei vaste biblioteci enciclopedice, cuprinzând, printre altele, și manuscrisele corifeilor Școlii Ardelene.
În anul Marii Uniri aici s-a prezentat de către Alexandru Vaida-Voievod o variantă a declarației de autodeterminare a românilor din Transilvania, iar episcopul Demetriu Radu, datorită implicării decisive în actul Unirii, a fost ales membru pe viață în Senatul României. În data 23 mai 1919, Regele Ferdinand și Regina Maria au ajuns la Oradea și de la gară au mers la Biserica cu Lună, apoi la Catedrala Greco-Catolică, unde episcopul Demetriu Radu i-a binecuvântat și a ținut un Te Deum, apoi la Palatul Episcopal unde au avut loc recepțiile autorităților bisericești, civile și militare. Din 1952 clădirea a devenit Școală Populară de Artă, apoi bibliotecă municipală, regională, apoi județeană, până în 2005. Incendiul din 25 august 2018 a schimbat soarta Palatului, fiind în administrare timp de 20 de ani de către Primăria Oradea, urmând ca la finalizarea reabilitării construcției, aceasta să devină centru cultural, incluzând și un muzeu greco-catolic.
SoNoRo Conac, a IX-a ediție, 2021